Jak właściwie łączyć płyty gipsowe?

Planując, a tym bardziej realizując montaż okładzin (nie możemy tego nazywać konstrukcją) z płyt gipsowo-kartonowych, należy przede wszystkim zdecydować się na właściwy rodzaj samej płyty (dobrany do funkcjonalności danego pomieszczenia), dysponować wiedzą na temat odpowiedniego ich zamocowania, ale również dotyczącą sposobów ich łączenia.

 

Właściwe połączenie płyt gipsowo-kartonowych to takie, które wygląda estetycznie (jest niewidoczne), jak również pozytywnie znosi próbę czasu i opiera się różnego rodzaju przeciwnościom – nie pęka i nie ulega odkształceniom.

 

Przyczyny pęknięć

Pęknięcia łączeń płyt gipsowo-kartonowych mogą być spowodowane różnego rodzaju nieprawidłowościami. Do zasadniczych należy niewłaściwa wilgotność w pomieszczeniach, gdzie płyty są montowane, a następnie użytkowane. W pomieszczeniach narażonych na wilgoć należy stosować płyty impregnowane (tzw. zielone, H2). Do poważnych uchybień należy również niewłaściwy rozstaw profili nośnych – im sztywniejsze połączenia, tym mniejsze ryzyko pęknięć – oraz niedostateczne zagęszczenie wkrętów mocujących płyty do stelaża – wpływające na deformacje płyt. Należy jednak uważać na możliwość przesztywnienia konstrukcji płytowej – nieustannie narażonej na działanie naprężeń konstrukcyjnych budynku. W takim przypadku siły działające na płyty g-k powodować będą pękanie spoin. Kolosalną rolę w ochronie przed pękaniem spoin między płytami odgrywa użycie odpowiednich materiałów i technologii. Istotną funkcję pełni w tym zadaniu pierwszoplanowy element: gips, ale także taśma zbrojąca, jak również kształt krawędzi płyty.

 

Odpowiednie materiały

Do łączenia płyt gipsowo-kartonowych stosuje się odpowiednie masy szpachlowe. Firma Rigips oferuje klientom dwa produkty wiodące w swojej klasie. Konstrukcyjna masa do szpachlowania połączeń płyt g-k Vario jako jedyna, w połączeniu z taśmą konstrukcyjną, gwarantuje brak pęknięć przy dużych naprężeniach. Lekka, finiszowa masa szpachlowa Premium Light poprzez zastosowanie co-polimerów lateksowych oraz najdrobniejszych mączek dolomitowych pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej jakości powierzchni.

Zasadniczym elementem w konstrukcji suchej zabudowy są płyty gipsowo-kartonowe. Kluczowe znaczenie ma tu wariant zastosowanego materiału. Dużym ułatwieniem może się okazać zastosowanie płyty z odpowiednią krawędzią, czyli geometrią spłaszczenia na brzegu płyty. Płyty Rigimetr 4PRO™, tworzone przez firmę Rigips, posiadają wszystkie 4 krawędzie spłaszczone i są odpowiedzią na najwyższe parametry połączeń. Z symultanicznym porównaniem zastosowania tej płyty i płyty zwykłej można się zapoznać na filmie wideo, mieszczącym się na kanale YouTube Rigips Polska. Także podstawowy rodzaj płyt PRO pozwala na znaczne oszczędności oraz wysoką trwałość połączeń ze względu na unikalną i jedyną w pełni płaską krawędź dostępną na rynku polskim.

kitchen in a building fabric with gypsum plaster boards

W zależności od rodzaju zastosowanych płyt prace nad ich łączeniem będą przebiegały nieco inaczej. Przede wszystkim płyty standardowe należy odpowiednio przygotować – poszerzyć szczeliny między nimi, a następnie dobrze oczyścić, aby możliwe było ich poprawne połączenie. W przypadku płyt 4PRO™ można od razu przystąpić do naniesienia pierwszej warstwy masy konstrukcyjnej bez żmudnego procesu nacinania krawędzi płyty. Dodatkową i bezsprzeczną zaletą tego rodzaju płyty jest też fakt, że jednocześnie można szpachlować spoiny wzdłużne i poprzeczne co nie jest dopuszczalne przy krawędziach ciętych. Płyty zwykłe wymagają wykonania szpachlowania najpierw spoin wzdłużnych, a dopiero po ich wyschnięciu – poprzecznych. Wymagają też użycia większej ilości masy szpachlowej, a co za tym idzie – czas poświęcony na ich szlifowanie znacznie się wydłuża. Generalnie oszczędność czasu w przypadku zastosowania płyt 4PRO™ sięga 20%, natomiast oszczędność mas szpachlowych osiąga 23% w przypadku masy konstrukcyjnej, a 15% w przypadku masy finiszowej. Bezspornymi zaletami są tu również uzyskana idealnie płaska powierzchnia, identyczna wytrzymałość wszystkich łączeń (zmniejszone ryzyko pęknięć) oraz czystość montażu dzięki redukcji procesu szlifowania.

Krawędzie PRO oraz 4PRO™ to także w pełni płaska spoina, która nie wystaje poza lico płyty. Pozwala to na znaczne ograniczenie prac finiszowych. Nawet w przypadku szpachlowania cało powierzchniowego ma to dużą zaletę, gdyż warstwa finiszowa może być nieporównywalnie cieńsza – nie występuje zgrubienie, które należy przykryć warstwą wierzchnią. Ma to ogromny wpływ na czas pracy, ilość zużytych materiałów czy efekt końcowy, który przy cieńszej warstwie finiszowej będzie szybszy i trwalszy niż grube powłoki z mas finiszowych.

Właściwe połączenie płyt ma znaczenie strategiczne dla estetyki wnętrza i trwałości uzyskanej konstrukcji. Dlatego warto posiłkować się wskazówkami otwartych na nowości profesjonalistów oraz korzystać z materiałów pochodzących od zaufanych producentów.

 

 
 

Katagoria: porady dla dbających o udany remont
Słowa kluczowe: , , , ,
Opublikowano 2 lata temu.
Publikacja była czytana: 1960  razy.