Czym różni się zgłoszenie od pozwolenia na budowę?

Dokładnie dnia 28 czerwca 2015 roku weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, która miała wprowadzić łatwiejsze i krótsze czynności urzędowe ułatwiające budowę domów i innych obiektów.

Po nowelizacji prace budowlane można rozpocząć zgodnie z procedurą pozwolenia na budowę, która obowiązywała już wcześniej, ale również nową procedurą-zgłoszenia budowy. Czym różni się zgłoszenie od pozwolenia na budowę? Postaramy się wyjaśnić główne różnice pomiędzy obiema procedurami.

Czym różni się zgłoszenie od pozwolenia na budowę? Krótszy proces budowlany ze zgłoszeniem budowy

Wprowadzenie zmian w ustawie nowelizującej ustawę – Prawo budowlane pozwala nie tylko na zaoszczędzenie czasu, który w przypadku zgłoszenia skraca się nawet o kilka tygodni. Procedura zgłoszenia usprawnia i ułatwia również budowę obiektów prywatnym inwestorom, od których nie wymaga się teraz czasochłonnych i często trudnych do zdobycia oświadczeń przy budowie np. wiaty czy altany na działce.

 

Zgłoszenie budowy możliwe jest obecnie w przypadku takich inwestycji jak np.:

Budowa obiektów, których powierzchnia nie przekracza 35 m2, a w tym m.in.:

 • garażu
 • altany
 • ganku
 • ogrodu zimowego (oranżerii)
 • wolno stojącego, parterowego budynku gospodarczego
 • wolno stojącego, parterowego budynku rekreacji indywidualnej.

 

Budowa obiektów o powierzchni nieprzekraczającej 50 m2 m.in.:

 • wiat,
 • oczka wodnego,
 • przydomowego basenu,

a także:

 • szamba przydomowego o pojemności do maksymalnie 10 m3.

Istotne jednak jest, aby budowle te nie zacieniały sąsiedniej działki, nie przekraczały granic oraz znajdowały się w odległości 4 m od sąsiedniej działki. Wówczas inwestycje te nie oddziałują na sąsiednie nieruchomości.

 

Obiekty wymagające pozwolenia na budowę:

 • domy w zabudowie szeregowej,
 • tzw. bliźniaki,
 • budynki usługowe,
 • budynki wielorodzinne,
 • ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m,

a także:

 • remonty i przebudowa obiektów wpisanych do rejestru zabytków, lub usytuowanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,
 • obiekty, których powierzchnia przekracza dopuszczalne normy dla zgłoszenia budowy.

Równie istotną zmianą w ustawie-Prawo budowlane, która znacząco wpłynęła na oszczędność czasu, jest zniesienie siedmiodniowego terminu, w którym należy zawiadomić organ o dacie rozpoczęcia budowy. Obecnie rozpoczęcie prac budowlanych może nastąpić już po upływie 30 dni od zgłoszenia budowy i dostarczeniu organowi odpowiednich dokumentów. Jeśli w tym czasie właściwy organ nie wniesie żadnych sprzeciwów, można przystąpić do budowy. Czas wymagany przy pozwoleniu w dalszym ciągu pozostał niezmienny i wynosi 65 dni.

Ważną i docenianą przez inwestorów w przypadku zgłoszenia budowy zmianą jest również rezygnacja z obowiązku dołączania oświadczeń o dostawie wody, energii, gazu i ciepła. Kontrola ta przeprowadzana jest dopiero podczas oddawania budynku do użytku. Tyczy się to również oświadczeń od zarządcy dróg powiatowych o możliwości połączenia działki z drogą gminną lub powiatową, Obecnie zaświadczenia wymagane są tylko w przypadku dróg powiatowych i krajowych. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu i skrócenie procedur w myśl nowelizującej ustawy z czerwca 2015 r.

Zgłoszenie budowy oraz pozwolenie na budowę niezmiennie jednak wymagają zawiadomienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. Zmienił się jedynie wymagany czas-obecnie oczekiwanie na tzw. „milczącą zgodę na użytkowanie” skrócono z 21 do 14 dni w przypadku zgłoszenia.

 

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu budowy oraz pozwoleniu na budowę:

 • projekt budowlany,
 • mapa do celów projektowych,
 • decyzja o warunkach zabudowy lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 

Dodatkowo wymagane dokumenty przy pozwoleniu na budowę:

 • informacja o przyłączach,
 • uzyskanie uzgodnień i opinii innych organów.
Autor artykułu:
Artykuł przygotował internetowy sklep meblowy Ogrodolandia. Sklep oferuje min. garaże i wiaty drewniane wykonywane pod wymiar: http://ogrodolandia.pl/wiaty-garazowe
 
 

Katagoria: porady prawne
Słowa kluczowe: , , , , , ,
Opublikowano 2 lata temu.
Publikacja była czytana: 1933  razy.