Gotowy projekt domu. Wybierz projekt jesienią i zacznij budowę na wiosnę

Gotowe projekty domów jednorodzinnych to bardzo atrakcyjna alternatywa dla projektów indywidualnych. Olbrzymia oferta domów w różnych stylach, wielkościach czy typach zabudowy umożliwia wybór idealnego projektu dostosowanego do każdej działki. Jesień i zima to najlepszy moment na zakup projektu domu, jeżeli prace budowlane chcemy rozpocząć wraz z nadejściem wiosny.

 

Gotowe projekty domów jednorodzinnych to bardzo atrakcyjna alternatywa dla projektów indywidualnych. Olbrzymia oferta domów w różnych stylach, wielkościach czy typach zabudowy umożliwia wybór idealnego projektu dostosowanego do każdej działki. Jesień i zima to najlepszy moment na zakup projektu domu, jeżeli prace budowlane chcemy rozpocząć wraz z nadejściem wiosny.

– Projekty gotowe dostępne są „od ręki”, jednak pamiętać należy, że zanim złożymy je w urzędzie, muszą być poddane obowiązkowi adaptacji, czyli dostosowaniu do warunków zabudowy uzyskanych wcześniej z gminy. Uprawniony architekt wykonać powinien również projekt zagospodarowania działki, który stanowi integralną część projektu budowlanego. Zgłoszenie budowy, a tym bardziej wystąpienie z wnioskiem o zgodę to kolejne tygodnie w oczekiwaniu na rozpoczęcie prac budowlanychwymienia ekspert serwisu www.DOM.pl.

 

Adaptacja projektu domu

Jak wspomniał ekspert www.DOM.pl, adaptacja projektu polega przede wszystkim na dostosowaniu opracowania do warunków zabudowy, czyli tzw. WZ-tk. – Projekty gotowe są zaplanowane w oparciu o standardowe warunki gruntu i polskiej strefy klimatycznej – kontynuuje ekspert – Zanim więc złożymy projekt w urzędzie, uprawniony architekt musi dostosować wybrany projekt do warunków, jakie istnieją na naszej działce. Przede wszystkim chodzi o dostosowania fundamentów do miejscowych warunków gruntowych.

Adaptacja musi być rozszerzona o wymogi, które postawiła przed inwestorem gmina w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub, w przypadku jego braku, wydając decyzję o warunkach zabudowy.

Architect's plan

Zobacz także: http://pracownia-projekty.dom.pl/

– Warunki zabudowy mogą narzucać kąt nachylenia dachu, minimalną odległość od granicy działki, maksymalną powierzchnię zabudowy – wymienia ekspert. – W WZ-tce znajdziemy również informacje o maksymalnej wysokości budynku do kalenicy, a także maksymalnej liczbie pięter naziemnych.

Etap adaptacji projektu wydłuży wykonanie zmian, które zlecił inwestor, by dostosować projekt domu do własnych oczekiwań. Mogą to być modyfikacje drobne takie jak np. likwidacja ścianki działowej czy zmiana funkcji niektórych pomieszczeń bądź znacznie bardziej wymagające, jak podwyższenie ścianki kolankowej,zmiana pokrycia dachu czy nawet całej technologii budowy.

 

Projekt zagospodarowania działki

Obowiązkowa część adaptacji obejmuje także wykonanie projektu zagospodarowania działki, czyli wpisanie go w istniejącą na terenie infrastrukturę. Projekt zagospodarowania działki stanowi integralną część projektu budowlanego, który składa się wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

– Projekt zagospodarowania działki składa się z części rysunkowej i opisowej – wyjaśnia ekspert www.DOM.pl. – Na części rysunkowej, wykonanej na kopii zaktualizowanej mapy zasadniczej, zamieszcza się granice działki i jej usytuowanie względem stron świata oraz działek sąsiednich. Naniesiony zostaje również układ istniejących i planowanych obiektów budowlanych, układ zieleni i układ komunikacyjny, dzięki czemu nowy projekt domu wpisuje się w istniejącą infrastrukturę terenu. Uprawniony architekt zaznacza również sposób odprowadzania ścieków z nieruchomości. Część opisowa zawiera zestawienie powierzchni, informacje o planowanym domu, a także informacje o ewentualnym wpisie działki do rejestru zabytków czy ochronie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

 

Formalności budowlane

W projekcie budowlanym architekt określa również obszar oddziaływania domu. Jest to istotna informacja z punktu widzenia czekających nas formalności budowlanych. Na podstawie zgłoszenia możemy budować tylko te domy, które nie wpływają na sąsiednie nieruchomości, czyli ich obszar oddziaływania mieści się na działce, na której są zaprojektowane. W przypadku, gdy obszar wkroczy na sąsiednie działki, konieczne będzie wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Budując bez decyzji o pozwoleniu możemy szybciej rozpocząć roboty budowlane, bowiem już po 30 dniach od zgłoszenia na podstawie tzw. „milczącej zgody” urzędu.

– Pamiętajmy jednak, że wszystkie dokumenty, które musimy skompletować do zgłoszenia czy pozwolenia również wymagają czasuprzestrzega ekspert www.DOM.pl. – Warunki zabudowy konieczne będą już przy adaptacji. W tym czasie koniecznie musimy zlecić zaktualizowanie mapy zasadniczej, na której powstanie projekt zagospodarowania działki. Czas trwania adaptacji zależy od liczby zmian, jakie zleciliśmy oraz od stopnia ich skomplikowania. Zatem – tak, jeżeli chcemy zacząć budowę na wiosnę, jesień czy wczesna zima to najlepszy czas na wybór i zakup projektu.

 
 

Katagoria: porady dla budujących
Słowa kluczowe: , , , , , ,
Opublikowano 2 lata temu.
Publikacja była czytana: 2640  razy.